Đóng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ nhà Homelink

Địa chỉ: C01.08 C/c Hoàng Anh Thanh Bình, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM

Số điện thoại: (028) 6676-8668

Số hotline: (0938) 848-939

Email: thanhbinh.homelink@gmail.com

Website:www.homelink.com.vn và www.canhothanhbinh.com.vn